Curriculum Vitæ

Examen, certifikat och diplomering


Målsättning

Min målsättning är att bedriva kommunikation med ett långsiktigt och strategiskt perspektiv – alltid med noggrannheten som ledstjärna, och alltid med en tydlig strävan mot att mitt arbete ska bidra till en bättre omvärld.


Professionell profil

Strategiskt perspektiv

Alla kommunikationsinsatser – oavsett omfång – har en strategisk aspekt. Både som strategisk kommunikatör inom Göteborgs Stad, och som före detta planeringsansvarig och redaktör för Högskolan i Halmstads externa publiceringar, är det långsiktiga perspektivet nödvändigt för att kommunikationen ska ligga rätt i förhållande till organisationens vision. Jag menar även att strategisk improvisation – fast förankrad i målbilder och omvärldsbevakning – är en förutsättning för kommunikation i dagens snabbrörliga digitala landskap.

En stor professionell bredd

Jag har varit professionellt verksam inom medie- och kommunikationssfärerna i omkring 20 år. Under åtta år drev jag eget företag med verksamhet inom kommunikation/PR, journalistik, redaktionellt arbete och fotografi. Jag har planerat och skapat innehåll för stat och kommun, samt för företag, koncerner, organisationer och evenemang. Jag vurmar för det journalistiska berättandet och har skrivit allt från reportage och personporträtt till texter om forskning och industri. Jag har en solid erfarenhet inom redaktionell planering med många rörliga delar. Långsiktigt arbete i sociala medier är en självklarhet.

Ansvarsfull kommunikation

Jag intresserar mig för kommunikation som tar ansvar, med öppenhet och samhällsnytta som ledord. Detta återspeglades bland annat i mitt redaktörskap för det digitala populärvetenskapliga forskningsmagasinet Samspel – en satsning för att sprida kunskap om forskning, dess resultat och metoder.


Arbetslivserfarenhet i urval

2021 till idag

Strategisk kommunikatör vid Göteborgs Stad, Socialförvaltningen Hisingen

 • Strategiskt stöd till förvaltningsledningen inom kommunikation
 • Press- och medieansvarig
 • Kriskommunikation och krishantering
 • Intranätsredaktör

Uppdrag i urval:

 • Leder arbetet med att ta fram en gemensam kriskommunikationsplan för Göteborgs Stads fyra socialförvaltningar
 • Leder intranätsredaktörernas nätverk i de sex välfärdsförvaltningarna
 • Ledde utvecklingen av de sex välfärdsförvaltningarnas nya intranät inför Ny nämndorganisation 2021

2018–2020

Kommunikatör vid Göteborgs Stad, Stadsdelsförvaltningen Centrum

 • Strategiskt ledningsstöd inom kommunikation
 • Press- och medieansvarig
 • Kriskommunikation och krishantering
 • Redaktör för intranätet och ansvarig för intern kommunikation

Uppdrag:

 • Ledde intranätsredaktörernas nätverk för de tio stadsdelsförvaltningarna och Social resursförvaltning
 • Förvaltningens representant i kommunikationschefernas nätverk

2013–2018

Kommunikatör vid Högskolan i Halmstad, kommunikationsavdelningen.

 • Planeringsansvarig för myndighetens externa kommunikation
 • Press- och medieansvarig
 • Chefredaktör för Högskolans publiceringsflöde – ett arbete som inbegriper planering, prioritering, arbetsledning samt utbildning, coachning och kommunikationsstöd
 • Chefredaktör för det digitala forskningsmagasinet Samspel
 • Kommunikationsansvarig för profilområdet Hälsoinnovation – ett av två lärosätesövergripande profilområden vid Högskolan i Halmstad

Projekt i urval:

 • Ledde utvecklingen av Högskolans digitala populärvetenskapliga forskningsmagasin Samspel – inklusive de övergripande redaktionella principer, regler och rutiner som krävs. Skapade ett omfattande utbildningsmaterial för involverade redaktörer och skribenter.
 • Redaktör för det lärosätesövergripande profilområdet Tema hälsoinnovations årsberättelse 2017.
 • Redaktör för Högskolans årsredovisning
 • Redaktör för rapporten ARC13 (Assessment of Research and Coproduction 2013).
 • Utvecklade Högskolan i Halmstads bildbank – inklusive de övergripande principer som krävs för att denna ska fungera. Skapade ett omfattande utbildningsmaterial med lathundar.
 • Ansvarig för strategisk utveckling och drift av lärosätets Twitterkanal

2015–2017

Frilans utan eget företag. Efter att jag avvecklade mitt företag var jag regelbundet verksam som facklitteraturkritiker i historisk fackpress.

2007–2014

Drev företaget Babalon Media i åtta år. Verksamhet främst inom journalistik, redaktionellt arbete, PR/kommunikation/copywriting och fotografi.

 • Copywriter/kommunikatör/PR-specialist
 • Historisk skribent och litteraturkritiker
 • Fotograf
 • Redaktör
 • Formgivare av flera böcker och större trycksaker

Kunder och samarbetsparter i urval:

 • Tidskrifter såsom: Militär Historia, Populär Historia och Allt om Historia
 • PR- och kommunikationsbyråer: Break a Story Communication, Long Tall Sally, NextMedia och Spoon Publishing
 • Företag och organisationer såsom: Husqvarna Group, Basic Books, Lektion.se och Konstföreningen vid Göteborgs universitet

2006–2013

Redaktör vid Göteborg Film Festival. Cirka tre månader per år.

 • Informations- och bildkoordinator för det internationella programmet
 • Ansvarig för redaktionellt innehåll i festivalens programhäfte
 • Textredaktör
 • Layout
 • Knuten till festivalens programgrupp som utvärderar och väljer ut filmer

Tidsbegränsade uppdrag vid Göteborg Film Festival:

 • 2009: Bildredaktör för Draken Magasin
 • 2007: Pressassistent under festivalen
 • 2006: Assisterande programkoordinator

2003–2007

Frilans utan egen firma. I cirka fem år. Främst verksam som facklitteraturkritiker. År 2007 övergick detta arbete i min frilansfirma – se ovan.

2002

Journalist vid Dagens Industri (praktik). 4 månader.

2001

Journalist vid Tidningen Hemvärnet (praktik). 2 veckor.


Universitetsstudier 1998–2004

(Filosofie kandidatexamen 2005)

Journalistprogrammet, 5 terminer.
Journalisthögskolan (Institutionen för journalistik och masskommunikation, JMG) vid Göteborgs universitet.

Juristprogrammet, 3 terminer (ej avslutat).
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Enstaka kurser vid Göteborgs universitet:

 • Konst- och bildvetenskap A och B, 2 terminer.
 • Tyska A, 1 termin.
 • Praktisk svenska, ½ termin.

Övrig utbildning

2020

Kriskommunikation, 1 arbetsdag.
Arrangör: Jeanette Fors-Andrée AB

 • Förtroendekrisens mekanismer
 • Kriskommunikationens grunder och framgångsfaktorer
 • De vanligaste misstagen i kriskommunikation
 • Praktisk kriskommunikation
 • Så fungerar medielogiken och mediedramaturgin
 • Ditt medieframträdande
 • Medieretorik
 • Så svarar du på frågorna med dina huvudbudskap i fokus
 • Val och coaching av talespersoner/sakkunniga
 • Sociala medier

2019

Strategisk intern kommunikation, 1 arbetsdag.
Arrangör: Sveriges kommunikatörer

 • Strategisk intern kommunikation i praktiken
 • Ledningens roll i den interna kommunikationen
 • Att gå från ord till handling (skapandet av en handlingsplan för strategisk intern kommunikation)
 • Strategiskt lyssnande
 • Interna sociala medier
 • Vikten av helhetssyn, system och struktur

Regional grundkurs i kriskommunikation, 2 arbetsdagar.
Arrangörer: Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 • Krisberedskapssystemet
 • Gemensamma grunder för samverkan och ledning
 • Kriskommunikationens grunder
 • Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län
 • Kriskommunikation utifrån människans behov
 • Omvärldsbevakning, koordinering av information, gemensamma kanaler för kriskommunikation
 • Kontakt med journalister
 • Så jobbar en kommunikatör vid samhällsstörningar
 • Scenarioövning om kriskommunikation och samverkan

2018

Filma med mobilen, 1 arbetsdag.
Arrangör: Videoakademin

Påfyllnadskurs: Kommunikationsuppdraget i högskolan, 2 arbetsdagar.
Arrangör: Sveriges kommunikatörer

 • Kommunikatörens roll, kommunikationens bidrag i organisationen
 • Strategisk improvisation

HBTQ-diplomering, 1 arbetsdag.
Arrangör: Adlongruppen

2017

Kommunikationsuppdraget i högskolan, 4 arbetsdagar.
Arrangör: Sveriges kommunikatörer

 • Villkor för kommunikation i högskolesektorn
 • Strategisk kommunikation, teori och praktik
 • Varumärken i komplexa organisationer
 • Förändringskommunikation och kommunikativt ledarskap
 • Internkommunikation
 • Det konsultativa arbetssättet – coachning

Digital PR Academy, cirka 1 arbetsdag.
Arrangör: Mynewsdesk (onlineutbildning)

2015

Audiovisuellt berättande – Film, 3 arbetsdagar.
Arrangör: MKV, Högskolan i Halmstad (internutbildning)

2014

Medieträning, 1 arbetsdag.
Arrangör: Willy Silberstein AB

Grundkurs i PowerPoint, 1 arbetsdag.
Arrangör: DH Solutions, Halmstad.

2004

Orienteringsutbildning för etablerade journalister, 6 veckor.
Arrangör: Studium, Göteborg.

1996

Språkstudier i tyska i Salzburg, Österrike, 2 veckor.
Arrangör: STS.

Gymnasium

1994–1997

Samhällsvetenskapliga programmets humanistiska gren, 3 år.
Göteborgs Högre Samskola.

Militärtjänst

1997–1998

Plutonsbefälsutbildning, 15 månader.
Marinens Amfibiebataljon, KA4.


Kompetenser och färdigheter

◆◆◆◆ = Mycket goda kunskaper
◆◆◆ = Goda kunskaper
◆◆ = Grundläggande kunskaper
◆ = Enklare kunskaper)

Språkkunskaper

◆◆◆◆ Engelska
◆◆ Tyska
◆◆ Franska
◆ Latin
◆ Forngrekiska

Datorkunskaper

Använder själv Mac men behärskar även PC/Windows.

◆◆◆◆ Adobe Lightroom
◆◆◆◆ Microsoft Word
◆◆◆◆ Microsoft PowerPoint
◆◆◆ Adobe Photoshop
◆◆◆ Webbpublicering (i Sitevision, WordPress, One.com och liknande)
◆◆◆ Adobe InDesign
◆◆◆ iMovie
◆◆ Microsoft Excel
◆◆ HTML/CSS
◆ Adobe Premiere Pro
◆ FileMaker