Produktionsbilder bok

Juni 2012 – arbete pågår: Formger barnboken ”Lissi – kungens kattjutant”

Juni 2012 har dominerats av ett omfattande formgivningsprojekt. Efter en lång process är snart barnboken Lissi – kungens kattjutant klar att gå in i en avslutande korrektur- och tryckfas.

Boken – skriven av Elisabeth Torstensson med illustrationer av Maj Johannesson – har av tekniska skäl skjutits upp under något års tid. Därför är det tillfredsställande att kunna lägga sista handen vid projektet.

Layout och språklig korrektur beräknas vara helt klart i början av juli.