Curriculum Vitae

Examen & certifikat

Filosofie kandidatexamen med huvudämne journalistik, Göteborgs universitet 2005.

Digital PR Certification, MyNewsdesk Digital PR Academy 2017.


Målsättning:

Min målsättning är att bedriva kommunikation med ett långsiktigt och strategiskt perspektiv – alltid med noggrannheten som ledstjärna, och alltid med en tydlig strävan mot att mitt arbete ska bidra till en bättre omvärld.


Professionell profil

En stor bredd

Genom åren har jag verkat i en mängd konstellationer och projekt. Under åtta år drev jag eget företag med verksamhet inom journalistik, redaktionellt arbete, kommunikation samt fotografi. Jag har planerat och skapat innehåll för bolag, organisationer och evenemang, och har formgett böcker och trycksaker. Jag vurmar för det journalistiska berättandet. Genom åren har jag skrivit allt ifrån reportage och kulturtexter till texter om forskning och industri. Som tidigare frilansfotograf är jag väl förtrogen med bildens kraft.

Strategiskt perspektiv

Alla kommunikationsinsatser – oavsett omfång – har en strategisk aspekt. Som ansvarig för den redaktionella planeringen av Högskolan i Halmstads publiceringar är det strategiska perspektivet nödvändigt för att kommunikationen ska ligga rätt i förhållande till lärosätets vision. Min erfarenhet som andreredaktör vid Göteborg Film Festival utgör en solid grund inom redaktionell planering med många rörliga delar.

Ansvarsfull kommunikation

Jag intresserar mig för kommunikation som tar ansvar, med öppenhet och samhällsnytta som ledord. Detta speglas även i mitt redaktörskap för det digitala forskningsmagasinet Samspel (samspel.hh.se) – en satsning för att sprida kunskap om forskning, dess resultat och metoder.


Arbetslivserfarenhet i urval

2013 till idag

Kommunikatör vid Högskolan i Halmstad, kommunikationsavdelningen.

 • Ansvarig för lärosätets övergripande externa kommunikation (både strategisk och operativ) samt mediekontakter
 • Redaktör för Högskolans publiceringsflöde – ett arbete som inbegriper planering, prioritering, arbetsledning samt coachning
 • Redaktör för, och utvecklare av, det digitala forskningsmagasinet Samspel
 • Ansvarig för utvecklingen och driften av lärosätets Twitterkanal

Projekt i urval:

2015 till idag

Frilans utan eget företag. Främst verksam som facklitteraturkritiker i historisk fackpress.

2007–2014

Drev företaget Babalon Media i 8 år. Verksamhet främst inom journalistik, redaktionellt arbete, PR/kommunikation/copywriting och fotografi.

 • Historisk skribent och litteraturkritiker
 • Fotograf
 • Redaktör
 • Copywriter
 • Formgivare av flera böcker och större trycksaker

Kunder och samarbetsparter i urval:

 • Tidskrifter såsom: Militär Historia, Populär Historia och Allt om Historia
 • PR- och kommunikationsbyråer: Break a Story Communication, Long Tall Sally, NextMedia och Spoon Publishing
 • Företag och organisationer såsom: Husqvarna Group, Basic Books, Lektion.se och Konstföreningen vid Göteborgs universitet

2006–2013

Andreredaktör vid Göteborg Film Festival. Cirka 3 månader per år.

 • Informations- och bildkoordinator för det internationella programmet
 • Ansvarig för redaktionellt innehåll i festivalens programhäfte
 • Textredaktör
 • Layout
 • Knuten till festivalens programgrupp som utvärderar och väljer ut filmer

Tidsbegränsade uppdrag vid Göteborg Film Festival:

 • 2009: Bildredaktör för Draken Magasin
 • 2007: Pressassistent under festivalen
 • 2006: Assisterande programkoordinator

2003–2007

Frilans utan egen firma. I cirka 5 år. Främst verksam som facklitteraturkritiker. År 2007 övergick detta arbete i min frilansfirma – se ovan.

2002

Journalist vid Dagens Industri (praktik). 4 månader.

Journalist vid Tidningen Hemvärnet (praktik). 2 veckor.


Universitetsstudier

2003–2004

Konst- och bildvetenskap, 2 terminer.
Göteborgs universitet.

2001–2003

Journalistprogrammet, 5 terminer.
Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.

1999–2001

Juristprogrammet, 3 terminer.
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

1999

Tyska, 1 termin.
Göteborgs universitet.

1998–1999

Praktisk svenska, ½ termin.
Göteborgs universitet.

Övrig utbildning

2014

Grundkurs i PowerPoint, 8 timmar.
DH Solutions, Halmstad.

2004

Orienteringsutbildning för etablerade journalister, 6 veckor.
Studium, Göteborg.

1996

Språkstudier i tyska i Salzburg, Österrike, 2 veckor.
STS.

Gymnasium

1994–1997

Samhällsvetenskapliga programmets humanistiska gren, 3 år.
Göteborgs Högre Samskola.

Militärtjänst

1997–1998

Plutonsbefälsutbildning, 15 månader.
Marinens Amfibiebataljon, KA4.


Kompetenser och färdigheter

◆◆◆◆ = Mycket goda kunskaper
◆◆◆ = Goda kunskaper
◆◆ = Grundläggande kunskaper
◆ = Enklare kunskaper)

Språkkunskaper

◆◆◆◆ Engelska
◆◆ Tyska
◆◆ Franska
◆ Latin
◆ Forngrekiska

Datorkunskaper

Använder själv Mac men behärskar även PC/Windows.

◆◆◆◆ Adobe Lightroom
◆◆◆ Adobe Photoshop
◆◆◆ Webbpublicering (i Sitevision, WordPress, One.com och liknande)
◆◆◆ Adobe InDesign
◆◆◆ Microsoft Word
◆◆◆ Microsoft PowerPoint
◆◆◆ iMovie
◆◆ Microsoft Excel
◆◆ HTML/CSS
◆ Adobe Premiere Pro
◆ FileMaker