Curriculum Vitæ

Examen

Cerifikat & diplomering


Målsättning

Min målsättning är att bedriva kommunikation med ett långsiktigt och strategiskt perspektiv – alltid med noggrannheten som ledstjärna, och alltid med en tydlig strävan mot att mitt arbete ska bidra till en bättre omvärld.


Professionell profil

Strategiskt perspektiv

Alla kommunikationsinsatser har en strategisk aspekt – något som jag ständigt framhäver både vid kommunikationsstöd på ledningsnivå och vid coachning av enskilda medarbetare. Som planeringsansvarig för Högskolan i Halmstads externa kommunikation är det strategiska perspektivet nödvändigt för att kommunikationen ska ligga rätt i förhållande till lärosätets vision. Jag menar även att strategisk improvisation – med en fast förankring i verksamhetens mål, profil och vision – är en absolut förutsättning för kommunikation i dagens snabbrörliga digitala landskap.

Coachande arbetsledning

En stor del av mitt arbete handlar om att på olika sätt leda, prioritera och fördela Högskolan i Halmstads kommunikatörers arbete med publiceringar och annan lärosätesövergripande extern kommunikation. Inte sällan görs detta under perioder med hög arbetsbelastning och stress. En coachande arbetsmetod är då ett mycket viktigt verktyg.

En stor professionell bredd

Genom åren har jag verkat i många konstellationer. Under åtta år drev jag eget företag med verksamhet inom kommunikation/PR, journalistik, redaktionellt arbete och fotografi. Jag har planerat och skapat innehåll för företag, bolag, organisationer och evenemang, och har formgett böcker och trycksaker. Jag vurmar för det journalistiska berättandet och storytelling. Genom åren har jag skrivit allt från reportage och personporträtt till texter om forskning och industri. Jag har en solid mångårig erfarenhet inom redaktionell planering med många rörliga delar. Strategisk och taktiskt arbete i sociala kanaler är en självklarhet.

Ansvarsfull kommunikation

Jag intresserar mig för kommunikation som tar ansvar, med öppenhet och samhällsnytta som ledord. Detta speglas även i mitt redaktörskap för det digitala populärvetenskapliga forskningsmagasinet Samspel – en satsning för att sprida kunskap om forskning, dess resultat och metoder.


Arbetslivserfarenhet i urval

2018 till idag

Kommunikatör vid Göteborgs Stad, Stadsdelsförvaltningen Centrum

2013–2018

Kommunikatör vid Högskolan i Halmstad, kommunikationsavdelningen.

 • Ansvarig för lärosätesövergripande extern kommunikation samt mediekontakter
 • Redaktör för Högskolans publiceringsflöde – ett arbete som inbegriper planering, prioritering, arbetsledning samt coachning och kommunikationsstöd
 • Redaktör för, och utvecklare av, det digitala forskningsmagasinet Samspel
 • Kommunikationsansvarig för Tema hälsoinnovation – ett av två lärosätesövergripande profilområden vid Högskolan i Halmstad

Projekt i urval:

 • Chefredaktör för (och utvecklare av) Högskolans digitala populärvetenskapliga forskningsmagasin Samspel.
 • Redaktör för det lärosätesövergripande profilområdet Tema hälsoinnovations årsberättelse 2017.
 • Redaktör för Högskolans årsredovisning under 2013, 2014 och 2015 och 2017 (under 2016 var jag föräldraledig)
 • Redaktör för slutrapporten för ARC13 (Assessment of Research and Coproduction 2013).
 • Utvecklade Högskolan i Halmstads bildbank – inklusive de övergripande principer som krävs för att denna ska fungera.
 • Ansvarig för strategisk utveckling och drift av lärosätets Twitterkanal

2015 till idag

Frilans utan eget företag. Efter att jag avvecklade mitt företag har jag sporadiskt varit verksam som facklitteraturkritiker i historisk fackpress.

2007–2014

Drev företaget Babalon Media i 8 år. Verksamhet främst inom journalistik, redaktionellt arbete, PR/kommunikation/copywriting och fotografi.

 • Copywriter/kommunikatör/PR-specialist
 • Historisk skribent och litteraturkritiker
 • Fotograf
 • Redaktör
 • Formgivare av flera böcker och större trycksaker

Kunder och samarbetsparter i urval:

 • Tidskrifter såsom: Militär Historia, Populär Historia och Allt om Historia
 • PR- och kommunikationsbyråer: Break a Story Communication, Long Tall Sally, NextMedia och Spoon Publishing
 • Företag och organisationer såsom: Husqvarna Group, Basic Books, Lektion.se och Konstföreningen vid Göteborgs universitet

2006–2013

Andreredaktör vid Göteborg Film Festival. Cirka 3 månader per år.

 • Informations- och bildkoordinator för det internationella programmet
 • Ansvarig för redaktionellt innehåll i festivalens programhäfte
 • Textredaktör
 • Layout
 • Knuten till festivalens programgrupp som utvärderar och väljer ut filmer

Tidsbegränsade uppdrag vid Göteborg Film Festival:

 • 2009: Bildredaktör för Draken Magasin
 • 2007: Pressassistent under festivalen
 • 2006: Assisterande programkoordinator

2003–2007

Frilans utan egen firma. I cirka 5 år. Främst verksam som facklitteraturkritiker. År 2007 övergick detta arbete i min frilansfirma – se ovan.

2002

Journalist vid Dagens Industri (praktik). 4 månader.

Journalist vid Tidningen Hemvärnet (praktik). 2 veckor.


Universitetsstudier

2003–2004

Konst- och bildvetenskap, 2 terminer.
Göteborgs universitet.

2001–2003

Journalistprogrammet, 5 terminer.
Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.

1999–2001

Juristprogrammet, 3 terminer.
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

1999

Tyska, 1 termin.
Göteborgs universitet.

1998–1999

Praktisk svenska, ½ termin.
Göteborgs universitet.

Övrig utbildning

2018

Filma med mobilen, 1 arbetsdag.
Videoakademin

Refill: Kommunikationsuppdraget i högskolan, cirka 2 arbetsdagar.
Sveriges kommunikatörer

 • Kommunikatörens roll, kommunikationens bidrag i organisationen
 • Strategisk improvisation

HBTQ-diplomering, 1 arbetsdag.
Adlongruppen

2017

Kommunikationsuppdraget i högskolan, 4 arbetsdagar.
Sveriges kommunikatörer

 • Villkor för kommunikation i högskolesektorn
 • Strategisk kommunikation, teori och praktik
 • Varumärken i komplexa organisationer
 • Förändringskommunikation och kommunikativt ledarskap
 • Internkommunikation
 • Det konsultativa arbetssättet – coachning

Digital PR Academy, cirka 1 arbetsdag.
Mynewsdesk (onlineutbildning)

2015

Audiovisuellt berättande – Film, 3 arbetsdagar.
MKV, Högskolan i Halmstad (internutbildning)

2014

Medieträning, 1 arbetsdag.
Willy Silberstein AB

Grundkurs i PowerPoint, 1 arbetsdag.
DH Solutions, Halmstad.

2004

Orienteringsutbildning för etablerade journalister, 6 veckor.
Studium, Göteborg.

1996

Språkstudier i tyska i Salzburg, Österrike, 2 veckor.
STS.

Gymnasium

1994–1997

Samhällsvetenskapliga programmets humanistiska gren, 3 år.
Göteborgs Högre Samskola.

Militärtjänst

1997–1998

Plutonsbefälsutbildning, 15 månader.
Marinens Amfibiebataljon, KA4.


Kompetenser och färdigheter

◆◆◆◆ = Mycket goda kunskaper
◆◆◆ = Goda kunskaper
◆◆ = Grundläggande kunskaper
◆ = Enklare kunskaper)

Språkkunskaper

◆◆◆◆ Engelska
◆◆ Tyska
◆◆ Franska
◆ Latin
◆ Forngrekiska

Datorkunskaper

Använder själv Mac men behärskar även PC/Windows.

◆◆◆◆ Adobe Lightroom
◆◆◆◆ Microsoft Word
◆◆◆◆ Microsoft PowerPoint
◆◆◆ Adobe Photoshop
◆◆◆ Webbpublicering (i Sitevision, WordPress, One.com och liknande)
◆◆◆ Adobe InDesign
◆◆◆ iMovie
◆◆ Microsoft Excel
◆◆ HTML/CSS
◆ Adobe Premiere Pro
◆ FileMaker