Joachim Brink: Text, foto, kommunikation

Professionellt verksam inom media- & kultursfären sedan 2002. Har genom åren verkat som skribent, fotograf, kommunikatör, redaktör och copywriter. Arbetar idag som kommunikatör vid Högskolan i Halmstad med övergripande ansvar för lärosätets samtliga publiceringar, samt med högskoleövergripande kommunikation (strategisk och operativ) och mediekontakter. 

I sociala medier: Driver  sedan 2009 fotobloggen White Stains Darkroom samt resonerar om kommunikation och berättandets grundvalar på Twitter. Hittas dessutom på LinkedIn och Facebook.

Övrig verksamhet: Återkommande kulturskribent som regelbundet recenserar historisk facklitteratur. Mångårig erfarenhet som andreredaktör vid Göteborg Film Festival. Har dessutom, både i samarbete med byråer och som direktleverantör, planerat och producerat content marketing för både nationella och internationella koncerner, företag, organisationer samt evenemang.

Utbildning: Utbildad journalist vid Journalisthögskolan JMG vid Göteborgs universitet. Fil. kand. i journalistik från Göteborgs universitet.

• • •