Joachim Brink: Text, foto, kommunikation

Professionellt verksam inom medie-, kommunikation- & kultursfären i 15 år. Har genom åren verkat som skribent, fotograf, kommunikatör, redaktör och copywriter.

JUST NU:
Arbetar idag som kommunikatör vid Högskolan i Halmstad med övergripande ansvar för lärosätets samtliga publiceringar, samt med högskoleövergripande extern kommunikation (strategisk och operativ) och mediekontakter. Redaktör för (och utvecklare av) det digitala forskningsmagasinet Samspel.

I SOCIALA MEDIER:
Driver  sedan 2009 fotobloggen White Stains Darkroom samt resonerar om kommunikation och berättandets grundvalar på Twitter. Hittas dessutom på LinkedIn och Facebook.

ÖVRIG VERKSAMHET:
Återkommande kulturskribent som regelbundet recenserar historisk facklitteratur – främst i tidskrifterna Populär Historia och Militär Historia. Mångårig (2006–2013) erfarenhet som andreredaktör vid Göteborg Film Festival. Har dessutom, både i samarbete med kommunikationsbyråer och som direktleverantör, planerat och producerat innehåll för både nationella och internationella bolag, organisationer samt evenemang.

UTBILDNING:
Utbildad journalist vid Journalisthögskolan JMG vid Göteborgs universitet. Fil. kand. i journalistik från Göteborgs universitet.

• • •