Professionellt verksam inom medie-, kommunikation- & kultursfären i över 15 år. Har genom åren verkat som PR- och kommunikationsspecialist, redaktör, journalist, skribent samt fotograf.

MÅLSÄTTNING:
Min målsättning är att ständigt bedriva kommunikation med ett långsiktigt och strategiskt perspektiv, alltid med noggrannhet som ledstjärna, och alltid med en tydlig strävan mot att mitt arbete ska bidra till en bättre omvärld.

JUST NU:
Arbetar idag som kommunikatör vid Högskolan i Halmstad med övergripande ansvar för lärosätets samtliga publiceringar, samt med högskoleövergripande extern kommunikation (strategisk och operativ) och mediekontakter. Redaktör för (och utvecklare av) det digitala forskningsmagasinet Samspel

I SOCIALA MEDIER:
Resonerar sedan 2009 om kommunikation och berättandets grundvalar på Twitter. Samma år startade jag även den ännu aktiva fotobloggen White Stains Darkroom. Hittas även på LinkedIn.

ÖVRIG VERKSAMHET:
Återkommande kulturskribent som regelbundet recenserar historisk facklitteratur – främst i tidskrifterna Populär Historia och Militär Historia. Mångårig (2006–2013) erfarenhet som andreredaktör vid Göteborg Film Festival. Har dessutom, både i samarbete med kommunikationsbyråer och som direktleverantör, planerat och producerat innehåll för både nationella och internationella bolag, organisationer samt evenemang.

UTBILDNING:
Utbildad journalist vid Journalisthögskolan JMG vid Göteborgs universitet. Fil. kand. i journalistik från Göteborgs universitet.

CERTIFIKAT:
Digital PR Certification från Mynewsdesk Digital PR Academy.
HBTQ-diplomering från Adlongruppen.

• • •