Professionellt verksam inom medie-, kommunikation- & kultursfären i över 15 år. Har genom åren verkat som PR- och kommunikationsspecialist, redaktör, journalist, skribent samt fotograf.

MÅLSÄTTNING:
Min målsättning är att ständigt bedriva kommunikation med ett långsiktigt och strategiskt perspektiv, alltid med noggrannhet som ledstjärna, och alltid med en tydlig strävan mot att mitt arbete ska bidra till en bättre omvärld.

JUST NU:
Arbetar idag som kommunikatör vid Göteborgs Stad.

I SOCIALA MEDIER:
Resonerar sedan 2009 om kommunikation och berättandets grundvalar på Twitter. Hittas även på LinkedIn.

ÖVRIG VERKSAMHET:
Mångårig kulturskribent och litteraturkritiker – främst i tidskrifterna Populär Historia och Militär Historia. Tidigare kommunikatör vid Högskolan i Halmstad med ansvar för extern kommunikation, mediekontakter och redaktionell publiceringsplanering. redaktör för (och utvecklare av) det digitala forskningsmagasinet Samspel. Mångårig (2006–2013) erfarenhet som andreredaktör vid Göteborg Film Festival. Har dessutom, både i samarbete med kommunikationsbyråer och som direktleverantör, planerat och producerat innehåll för både nationella och internationella bolag, organisationer samt evenemang.

UTBILDNING:
Utbildad journalist vid Journalisthögskolan JMG vid Göteborgs universitet. Fil. kand. i journalistik från Göteborgs universitet.

CERTIFIKAT:
Digital PR Certification från Mynewsdesk Digital PR Academy.
HBTQ-diplomering från Adlongruppen.

• • •