Erfaren strateg inom PR/kommunikation med ansvar, öppenhet och samhällsnytta som ledord. Jag hjälper organisationer att forma sin berättelse.

Arbetar idag med ledningsstöd, internkommunikation och kriskommunikation inom Göteborgs Stad.

ÖVRIG VERKSAMHET
Arbetade tidigare som planeringsansvarig för publiceringar, extern kommunikation och mediekontakter vid Högskolan i Halmstad. Chefredaktör för det digitala forskningsmagasinet Samspel.

Mångårig andreredaktör vid Göteborg Film Festival.

Lång erfarenhet av att driva projekt inom kommunikation – bland annat ledde jag utvecklingen av det ovan nämnda digitala forskningsmagasinet Samspel.

Drev under många år företag inom PR/kommunikation, textproduktion och fotografi. Planerade och producerade innehåll för både nationella och internationella bolag, organisationer samt evenemang.

Historisk skribent, kulturskribent och litteraturkritiker – främst i tidskrifterna Populär Historia och Militär Historia.

UTBILDNING & EXAMEN
Utbildad journalist vid Journalisthögskolan JMG vid Göteborgs universitet. Fil. kand. i journalistik från Göteborgs universitet. Därutöver ett stort antal utbildningar inom PR och kommunikation.

• • •